vineri, 2 decembrie 2022

I.R.A.D “Implică-te responsabil, acționează şi decide!” - Tinerii din Băilești

 
I.R.A.D

Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

Tinerii din Băilești și Segarcea prezenți la o ședință a consiliului local


Participarea civică a tinerilor este vitală pentru o societate vibrantă și pentru dezvoltarea comunităților locale. O modalitate importantă prin care tinerii își pot exprima opiniile și pot contribui la deciziile care îi afectează direct este prin participarea în ședințele consiliului local.

La începutul acestui an școlar am demarat activitățile de educare a tinerilor din localitățile Băilești și Segarcea privind implicarea cetățenească și democrația participativă. Astfel, tinerii sunt învățați ce înseamnă drepturile și obligațiile unui cetățean despre funcționarea guvernului local, importanța votului și modul în care pot influența deciziile prin participarea activă. Partea teoretică a fost urmată de una practică, în luna noiembrie am realizat o vizită de studiu prin participarea tinerilor la ședințele consiliului local din localitățile Segarcea, respectiv Băilești. Scopul acestei experiențe este de a-i învață pe tineri despre procesul decizional, politica locală și impactul acțiunilor guvernamentale asupra comunității. Prin observarea directă a modului în care se iau deciziile la nivel local, tinerii învață despre guvernare, procesul legislativ și interacțiunea dintre autorități și cetățeni.

Participarea la ședințele consiliului local le-a oferit celor 30 de tineri o oportunitate unică de a înțelege procesul decizional din interior. Aceștia au observat cum sunt dezbătute problemele locale, cum se formulează propunerile și cum sunt luate deciziile. Acest lucru nu numai că îi educă asupra modului în care funcționează administrația locală, dar îi ajută și să își dezvolte abilități critice de gândire, înțelegere a argumentelor și capacitatea de a analiza consecințele diferitelor decizii.

Vizita de studiu a oferit tinerilor care vor simula alegerilor primarilor si vor implementa propriile inițiative civice la nivel local o modalitate excelentă de a afla mai multe despre guvernul local, de a-și face auzită vocea și de a se implica în comunitatea lor. Implicarea tinerilor în ședințele consiliului local este un pas important spre crearea unei societăți mai incluzive, informate și responsabile.

Această experiență îi poate motiva să devină mai implicați în problemele sociale și politice, contribuind la o dezvoltare armonioasă a comunității.

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Proiect derulat de:


  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu