miercuri, 25 iulie 2018

Social entrepreneurship for young NEETs


Asociatia Active Yourope implementează în perioada 05 mai 2018 – 06 noiembrie 2018  proiectul “Social entrepreneurship for young NEETs”, nr. 2017-3-RO01-KA105-047092 în parteneriat cu  6 organizații: Ayat Boyu Ogrenimi Destekleme Dernegi , Turcia, Community Center Ahinora-2003, Bulgaria, Free Youth z.s., Czech Republic, Association Humanost, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Association of Intercultural Mediators Network, Italia şi  Jovens Europa, Portugalia. Proiectul este ce este implementat, cu sprijinul Comisiei Europene prin programul „Erasmus +”, Acțiunea Cheie 1, mobilitate a lucrătorilor de tineret.
Grație acestui proiect, 36 de lucrători  și lideri de tineret din 7 tari  care lucrează cu tinerii șomeri din zonele rurale și urbane defavorizate, cu persoane cu nevoi speciale s-au întâlnit la Craiova în perioada 9-16 iulie 2018 pentru pentru a cunoaște si aplica diferite metode de educație nonformală în scopul promovării incluziunii sociale, antreprenoriatului social și potențialul său de a combate șomajul, în special în rândul tinerilor NEETs.
Obiectivele proiectului:
 - îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților celor 36 de participanți pentru a răspunde la problema șomajului în rândul tinerilor NEETs în vederea creării unui mediu de cooperare, accesibil, creativ prin susținerea afacerilor sociale, prin oferirea de activități de calitate tinerilor care să le permită să-și dezvolte competențele în domeniul antreprenoriatului social
- înțelegerea rolului lucrătorilor de tineret, modul în care aceștia pot contribui la motivarea tinerilor, la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și la creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor
 - crearea de noi instrumente și metode care promovează achiziționarea și îmbunătățirea noilor competențe ale lucrătorilor de tineret, în activitatea lor de zi cu zi cu NEETs
- promovarea programului Erasmus+ ca resursă pentru derularea de activități de educație nonformală în domeniul educației antreprenoriale, ca instrument de inserție profesională și combatere a excluziunii sociale
- promovarea cooperării între partenerii proiectului dar şi împărtăşirea bunelor practici cu privire la antreprenoriat social si incluziunea socială

Intâlnirea internațională s-a bazat pe metode de educație non-formală: jocuri de integrare, jocuri de teambuilding, simulări, ateliere de lucru pentru redactarea unor schițe de proiect, prezentari teoretice, discuții, brainstorming, dezbateri, prezentarea programului Erasmus + si a certificatului Youthpass, crearea unor planuri de afaceri, prezentarea situatiei antreprenoriatului social în tările participante, vizită de teren la un tânăr antreprenor, seri interculturale, sesiune de evaluare si reflectie individuală și de grup. Au fost abordate concepte de îmbunătățire socială și de transformare socială, managementul responsabil, CSR, instrumente de management de afaceri, inovare, problema generarii de profit în relație cu sustenabilitatea etc.
Pe parcursul mobilității, participanții au dobândit metode si tehnici folositoare pentru inserția pe piața muncii a tinerilor NEETs, pe de-o parte dar și pentru dezvoltarea personală a acestora si pentru inițierea de afaceri sociale.
 Participanții au avut ocazia sa colaboreze și să comunice într-o maniera activă și constructivă, să descopere diversitatea culturală a fiecărei țări participante la proiect și să dezvolte idei privind implementarea de activități în domeniul antreprenoriatului social.