joi, 30 aprilie 2015

GROW UP - şi-a lansat siteLume, lume, astăzi s-a lansat  şi site-ul Asociaţiei Allons-y, dedicat proiectului Grow Up, de care vă tot vorbeam atâta. Site-ul nu este în varianta finală, încă ne mai stoarcem creierii la el, dar îl puteţi accesa aici: www.allonsy.ro , iar pentru cei mai abili sau cei care ne simpatizaţi mai mult vă lansăm o provocare – să ne spuneţi sugestiile voastre în legătură cu site-ul şi cine ştie, poate găsim loc şi de ceva premii J  

marți, 28 aprilie 2015

BANC - REAL

Un tip se trezeşte în ambulanţă:
– U… u… unde mă duceţi?!
– La morgă!
– Păi nu am…. murit
– Păi…. nu am ajuns!

Grow Up - primele acţiuni

Şi pentru că anunţasem în luna martie lansarea proiectului Grow Up, implementat de către Asociaţia Allons-y în parteneriat cu Asociaţia Evolve  și finanțat de Granturile SEE prin intermediul Fondului ONG în România, trebuie să  vă spun că activităţile se pare că au început în forţă. Deja au fost făcute câteva vizite în comunităţile vizate – Lipovu-două vizite,  Malu Mare, Bîrca şi Cerăt, la care o să se adauge în scurt timp şi Sadova. 
La aceste evenimente s-a mai adăugat şi una destinată fundraising-ului, la care au participat membrii celor două asociaţii – pot spune că acest eveniment s-a dovedit a fi unul de succes – cele două asociaţii partenere primind câteva formulare pentru redirecţionarea celor 2% din impozitul pe venit, chiar în timpul seminarului. Acest lucru denotă faptul că activităţile desfăşurate în timp de către Allons-y şi Evolve, au avut impact. Pentru cei care nu au apucat încă să  completeze acest formular, pentru redirecţionarea celor 2% încă o mai pot face, accesând link-ul şi completând formularul 230.
Revenind la vizitele  făcute în comunităţi, ele au fost făcute pentru a lansa proiectul şi în cadrul localităţilor vizate, din interiorul cărora a fost selectat şi grupul ţintă. A fost practic un prim contact al cetăţenilor cu proiectul – Grow Up, unde au aflat de la membrii echipei de proiect care este scopul şi care sunt obiectivele proiectului, precum şi care sunt principalele activităţi prevăzute în planul de implementare.
Acest prim contact, al cetăţenilor din cele 4 comunităţi vizitate până acum, s-a dovedit a fi unul destul de timid, asta datorită celor din comunităţi, care nu sunt obişnuiţi să stea de vorbă cu străinii – aşa cum sunt priviţi cei veniţi din afara localităţii. Pot spune că această reacţie trădează o realitate puţin sumbră (dacă-mi permiteţi exprimarea), care ne arată faptul că aceste comunităţi, care deşi nu se află la o distanţă foarte mare de Craiova, sunt destul de izolate, iar sătenii par destul de uimiţi când văd că cineva străin se opreşte în satul lor şi îi întreabă de sănătate – şi culmea – nu este campanie electorală.
Nu pot spune că prezenţa la aceste prime întâlniri a sătenilor a fost una extrem de numeroasă, dar numărul lor a fost destul de mare faţă de aşteptările noastre, iar printre cei prezenţi s-au aflat şi câteva persoane care s-au arătat interesate de o implicare ulterioară, serioasă, în activităţile proiectului.

Până în acest moment premisele par destul de favorabile obţinerii unor rezultate bune – chiar peste indicatorii propuşi în proiect, mai ales că entuziasmul, atât al echipei de proiect, cât şi al cetăţenilor din comunităţile vizate este la cote maxime.luni, 20 aprilie 2015

GROW UP

Luna trecută vă vorbeam despre lansare proiectul Grow Up finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, destinat integrării sociale a populaţiei de etnie romă, proiect ce urmează a se derula în cinci comunităţi interetnice din judeţul Dolj – Cerăt, Sadova, Lipovu, Bîrca, Malu Mare. Iniţiatorii acestei acţiuni sunt Asociaţia Allons-y şi Asociaţia Evolve – în calitate de partener.
Prin acest demers se urmăresc două aspecte – ameliorarea problemelor legate de existenţa în aceste comunităţi a unui număr însemnat de cetăţeni cu oportunităţi reduse şi construirea unui plan multi-anual de acţiuni de diminuare şi corectare a acestor carenţe.
Într-o primă etapă se vor desfăşura activităţi de informare, conştientizare şi sensibilizare a cetăţenilor cu privire la pericolele reale ale lipsei unui proiect sustenabil menit să repare anumite nedreptăţi sociale. S-a mers pe principiul: orice problemă pentru a putea fi rezolvată, trebuie în primul rând conştientizată.
Tot în această fază a dezvoltării proiectului se vor culege informaţii de pe teren, pentru a afla cu exactitate care este specificul zonei şi care sunt elementele ce stau la baza apariţiei şi perpetuării acestor probleme.
Pe baza acestor informaţii se vor căuta şi soluţiile necesare pentru a diminua efectele acestor probleme şi chiar eradicarea lor. Soluţiile găsite vor sta la baza unui proiect pe termen lung ce va trebui implementat de către fiecare dintre cele cinci comunităţi vizate. Acest plan pe termen lung, va fi pus la dispoziţia autorităţilor locale, cele care au – cum se spune în popor – cuţitul şi furculiţa; cu alte cuvinte, ele sunt actorii principali de acţiune la nivelul fiecărei localităţi în parte.
Nu a fost neglijată nici implicarea cetăţenilor în rezolvarea propriilor dificultăţi. Se va avea  în vedere crearea unor grupuri de acţiune locală sau chiar constituirea acestora într-o formă juridică, pentru a putea acţiona alături de autorităţi mult mai eficient şi pentru a putea atrage posibile finanţări pentru implementarea anumitor proiecte menite să susţină comunitatea.
În următoarele zece zile se vor face o serie de vizite în cele cinci comunităţi pentru întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor şi pentru a le prezenta acestora în detaliu etapele proiectului şi pentru a stabili de comun acord un plan de bătaie pentru perioada imediat următoare, în funcţie de disponibilitatea acestora.

Voi reveni cu detalii în legătură cu vizitele în comunităţi.

vineri, 17 aprilie 2015

DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii


Asociaţia „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Coţofenii din Faţă
 un focus grup - în cadrul proiectului DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” - la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.
            Printre cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă locuitorii din zonă se remarcă nivelul scăzut de trai al populaţiei, în special al persoanelor de etnie romă, lipsa oportunităţilor de angajare, abandonul şcolar şi gradul de educaţie scăzut, toate acestea determinând ca o pondere ridicată a populaţiei să aibă ca principală sursă de trai venitul minim garantat.
            Printre oportunităţile de dezvoltare identificate se află exploatarea apropierii de Craiova, dar şi străzile asfaltate, existând proiecte pentru asfaltarea altor trei drumuri comunale. Coţofenii din Faţă mai are câteva atuuri, care o recomandă ca viitoare destinaţie turistică: pensiunile cu mâncare tradiţională, o zonă de agrement pe malul Jiului, conacele Coţofeanu şi Teişanu, precum şi alte clădiri vechi şi de patrimoniu care ar putea fi restaurate spre a aminti de măreţia de altădată a vechilor boieri. În plus, în zonă există câteva legende locale (din nefericire sunt incomplete!) care ar putea face obiectul unei poveşti care să promoveze comunitatea. Alte oportunităţi identificate de participanţii la focus grup au fost reprezentate de finanţările europene, ţinând cont că unitatea de învăţământ din localitate este deja angrenată în proiectul „A doua şansă", pentru adulţii care nu au terminat învăţământul obligatoriu.
            Un accent deosebit a fost pus pe tradiţiile şi obiceiurile locale, ţinând cont că romii din această comunitate interetnică se ocupă cu confecţionarea fierului şi cuprului (construiesc cazane, oale, diverse obiecte de artizanat) şi în curând, în localitate, urmează să se desfăşoare şi un proiect al Zonei Metropolitane de reintegrare socială a romilor.
            Participanţii la Focus Grup au subliniat că îşi doresc continuarea proiectelor de prevenire şi corectare a abandonului şcolar, crearea de centre de zi pentru copii şi/sau bătrâni, crearea de spaţii de agrement, renovarea fântânilor, creare de asociaţii locale profesionale (ale fierarilor, agricultorilor, crescătorilor de ovine/bovine), proiecte de advocasy pentru monumentele de patrimoniu nereabilitate şi proiecte culturale (monografia localităţii, crearea unui festival local legat de tradiţiile şi obiceiurile din zonă).

            Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor acestei comunităţi interetnice în rezolvarea problemelor comune şi realizarea strategiei de dezvoltare locală.

            Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” este implementat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociaţia “CREDIS – Centrul de resurse pentru educaţie, dezvoltare şi incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.
Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.       

joi, 16 aprilie 2015

Glume bisericeşti

Patriarhul Daniel ar vrea să adauge la cele 7 taine şi taina sfântului PIN.

Patriarhul Daniel conduce o  corporaţie a cărei principală sursă de finanţare este taxa de drum – de Ultimul Drum.

Prin compania de comunicaţii a Patriarhului Daniel, Dumnezeu ia legătura cu credincioşii cu ajutorul unor convorbiri cu taxă inversă.

Ce gând are Dumnezeu când ajunge la el un credincios român? Să-i dea 300 de euro şi să-l trimită înapoi.

Să fi fost în locul lui Iuda, credinciosul roman le lua banii fariseilor şi se îmbăta, nu mai trăda pe nimeni.


Văzând că nu se mai descurcă cu banii, credinciosul roman care şi-a pierdut orice credinţă în Dumnezeu – se face preot.

O fi având Patriarhul salariul măricel, dar şi Patronul stă tot timpul cu ochii pe el. (Ponta de la sursa)

Un preot, aflat în avionul care zbura la peste 10000 de metri, îi cere stewardesei: 
- Adu-mi, te rog, o votcă mare! Şi spune-mi, te rog, la ce înălţime zburăm? 
- La 10600 de metri. 
- Nu, suntem prea aproape de Şefu’. Mai bine dă-mi un ceai!

Un preot şi un episcop călătoreau în acelaşi vagon. Episcopul însă îl ignoră complet pe preot şi tot drumul face integrame. 
După o vreme, preotul, văzând că episcopul clatină enervat din cap, intră totuşi în vorbă: 
– Vă pot ajuta cu ceva, înălţimea voastră? 
– Poate. Un singur cuvânt mă împiedică să rezolv acest careu. Ce are cinci litere, începe cu "piz" şi se termina cu "ă"? Definiţia cuvântului sună aşa: "specific feminin". 
– Dar nu e greu: pizmă. 
– Ai dreptate, ai dreptate! Ascultă tinere, ai cumva şi o gumă de şters?(Ponta de la sursa)


Legendă:
Ponta = în vechime i se mai spunea şi copy/paste, dar începând cu deceniul al doilea al secolului XXI şi-a schimbat forma în Ponta sau Copy-lot-ul

vineri, 10 aprilie 2015

Banc de Paşti - cu substrat

Veşti proaste sosesc din Ierusalim: ediţia 2015 a Învierii este pusă sub semnul întrebării în urma unei acţiuni ANAF. În această seară, în timpul unui control inopinat la domiciliul arhiereului Caiafa, inspectorii anti-fraudă au constatat că numitul Iscarioteanu Iuda, l-a vândut pe tânărul Hristos Iisus fără a elibera bon fiscal. Tranzacţia, în valoare de 30 de arginţi, a fost anulată, urmând ca Sinedriul şi apostolii să stabilească cele ce vor urma.   (Ponta de la sursa)


Legendă:
Ponta = în vechime i se mai spunea şi copy/paste, dar începând cu deceniul al doilea al secolului XXI şi-a schimbat forma în Ponta sau Copy-lot-ul

For a world without barriers


Asociația Allons-y impreuna cu parteneri din 10 țări: AYAT BOYU OGRENIMI DESTEKLEME DERNEGI - Turkey, PENTHESILEIA - Greece, Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego - Poland, JAUNIMO ASOCIACIJA "COFA" - Lithuania, Motus Vita - Latvia, NGO Mladezhki glas - Plovdiv - Bulgaria, TDM 2000 - MALTA, Tmelník o.s. - Czech Republic, PRISM Promozione Internazionale Sicilia-Mondo - Italy, ONESTLA - France, a desfășurat in perioada 15 decembrie 2014 – 20 aprilie 2015 proiectul „For a world without barriers”, nr. 2014-1-RO01-KA105-001212.
Acest proiect a fost finanțat din fonduri acordate de către Comisia Europeana prin programul „Erasmus +”, Acțiunea Cheie 1: Proiect de mobilitate pentru tineri.
Obiectivul principal: integrarea tinerilor cu dizabilităţi în societate, prin schimbul de experienţe şi munca in reţea.
Obiective specifice:
– Schimbul de experiență și bune practici legate de tineret favorizând includerea si integrarea tinerilor cu dizabilități din Europa
– Familiarizarea participanţilor cu diferite instrumente şi metode de educaţie non-formală în lucrul cu tineri cu dizabilități
– Crearea şi dezvoltarea de noi proiecte si parteneriate de calitate ce promovează incluziunea şi integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi în Romania şi în Europa
– Familiarizarea participanţilor cu programul Erasmus+
– Eradicarea stereotipurilor, prejudecăţilor, comportamentelor dăunătoare pentru combaterea practicilor discriminatorii bazate pe sexe şi vârste, în toate domeniile vieţii
– promovarea respectului şi toleranţei pentru culturi diferite
Proiectul „For a world without barriers” s-a desfășurat pe o perioada de 4 luni si a cuprins mai multe etape care au culminat cu mobilitatea de la Craiova si etapa de diseminare a rezultatelor proiectului si raportare in perioada imediat următoare.
Astfel, În perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2015, la Craiova, 31 de tineri şi lideri au participat la activităţile proiectului timp de 7 zile. Activităţile s-au bazat pe educaţie non-formală şi metode de învăţare interculturală. În acest context, activităţile ce s-au desfășurat au fost următoarele jocuri non-formale, de cunoaştere, de team-building, energizere, treasure hunt, seri interculturale, seminarii, dezbateri, ateliere, grupuri de lucru, prezentarea programului Erasmus+, vizita la Școala Speciala Sfântul Mina la care se adăuga activitățile de evaluare, scrierea si managementul unui proiect Erasmus+ pentru tineri.
Participanții, lideri şi lucrători de tineret au identificat cauzele alarmante ale acestei situaţii de excludere şi marginalizare a tinerilor cu handicap. Pentru a contribui la reabilitarea şi incluziunea tinerilor cu handicap, proiectele viitoare şi noile parteneriate vor promova conştientizarea comună a efectelor negative ale marginalizării tinerilor cu dizabilităţi, precum şi dificultăţile întâmpinate zilnic de familiile lor.
Rezultatele  proiectului sunt după cum urmează: încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială şi realizarea de noi proiecte cu instituţii din domeniul tineretului prin parteneriate solide si sigure cu grupuri de tineri din Europa, diseminarea bunelor practici şi experienţe prin intermediul mass-mediei, albume foto, crearea de noi parteneriate şi proiecte având ca temă includerea persoanelor cu dizabilităţi
Proiectul a oferit instrumente suficiente participanţilor pentru a-şi dezvolta propriile proiecte şi iniţiative şi a consolidat cooperarea între parteneri, astfel încât, prin programul Erasmus+, să fie dezvoltate, în mod efectiv, noi şi variate activităţi viitoare. Participanții au primit certificatul Youthpass, certificatul european pentru tineri, care atestă competenţele dobândite în cadrul acestui proiect.

Conţinutul acestei comunicări nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate pentru această publicaţie aparţine autorului.


joi, 9 aprilie 2015

Craiova2.0nline 2015

Cum ar spune un prieten: o făcurăm şi p’asta. Nu este vorba despre un eveniment oarecare, ci chiar despre Craiova2.0nlie, desfăşurat în sala Filip Lazăr, a Filarmonicii Oltenia –  cu alte cuvinte, i-am conectat pe elevi şi studenţi şi tineri (de toate vârstele), la blogosferă.
Le-au fost prezentate celor prezenţi diferite aspecte şi beneficii ale unui blog, mai ales dacă ai unul pe care scrii constant.
Vorbitorii au fost cât se poate de diferiţi unul de celălalt, singurul punct comun fiind – blogul. Ideea de a aduce şase bloggeri diferiţi, atât ca vârstă, cât şi ca formare profesională, a fost aceea de ai atrage pe tineri şi nu numai pe ei, către mediul internaut – blogosferă. Oricare dintre noi/voi poate fi un blogger, nu-ţi trebuie decât voinţă şi puţină îndemânare într-ale tehnologiei (dacă vrei să faci asta doar la nivel basic). Evident, ca în orice domeniu, poţi performa  dacă.ţi doreşti acest lucru – în sensul că poţi încerca să fi unul dintre cei mai buni bloggeri din ţară şi să mai şi câştigi ceva din asta, dacă tot o faci – acest aspect a fost prezentat succint de către Chinezu = blogul lu Chinezu. Aceasta a prezentat şi unul dintre cele mai de succes proiecte blogosferice ale sale – Kooperativa2.0, o platformă online în care bloggerii participanţi se pot înscrie, participa şi caştiga premii (nu mă  credeţi pe cuvânt, ci căutaţi să vă convingeţi şi singuri J ). Trebuie să  precizez şi că acest blogger bătrân (cu ştate vechi în meserie), este cotat ca fiind cel mai influent blogger, atât în breaslă, cât şi în afara lui.

Nu a fost singurul invitat special (toţi invitaţii au avut ceva special, unii mai mult, alţii mai puţin J ), ceilalţi bloggeri au avut şi lucruri importante de spus, asta înseamnă că noi ne pricepem la cuvinte şi în offline, nu doar pe net, ascunşi sau nu sub nume sau nick-name-uri. Primul blogger vorbitor a fost o bloggeriţă, Marina Dache, pentru că noi nu facem discriminări, care a fost totodată şi cel mai tânăr invitat, care s-a adresat în mod direct elevilor prezenţi, ce a determinat-o să i-a calea mediului internaut. Motivele ei au unele personale, care au ajutat-o să se cunoască mai bine şi să-şi depăşească anumite probleme.

Următorul, CristianFlorea, unul dintre cei mai pasionaţi bloggeri de activităţile sportive, care evident se fac în offline J , ne-a prezentat şi el câteva elemente care-l definesc şi cum a ajuns la această activitate şi mai ales – cum a ajuns să-l cunoască pe Chinezu şi să lucreze împreună cu el la Kooperativa2.0.

Tot în timpul acestui eveniment am aflat şi de ce este extrem de important să scrii corect pe blog – pentru că te taxeză Raluca J, dar şi pentru că e bine să nu te faci de râs şi că Google te indexează mai bine, dacă-ţi respecţi limba natală.

Evident că de la un eveniment blogosferic desfăşurat în Craiova, nu putea să lipsească DanielBotea, cel care are principalul merit al existenţei unei astfel de acţiuni. În acelaşi timp el este şi coordonatorul regional al Kooperativa2.0 şi iniţiator al multor proiecte locale – în offline şi online.

Şi nu în ultimul rând, blogger-ul surpriză – unexpected blogger – Florin Grozea, unul dintre soliştii trupei HI-Q, care deşi este foarte cunoscut, ne-a mărturisit şi că a avut foarte multe beneficii de pe urma blogului personal – de la contracte semnate, la faptul că a cunoscut oameni speciali (termenul îi aparţine), de la care a avut foarte multe de învăţat.

Prezentatorul galei blogosferice, s-o numim aşa, a fost nimeni altul decât David Mitran, cel care pe lângă astfel de activităţi este şi trainer şi creator de cursuri motivaţionale.


Şi cum nu putea să lipsească martie din post, am vorbit şi eu, cel mai scurt discurs J , nu de alta, dar nu mă gândisem că trebuia să vorbesc, fiind unul dintre organizatori.

sâmbătă, 4 aprilie 2015

Craiova2Online – te conecteaza la blogosfera

Pentru cei care încă nu au aflat, marţi 07 aprilie va avea loc evenimentul Craiova2Online – te conecteaza la blogosfera, susţinut la  Filarmonica Oltenia în sala Filip Lazăr.
Evenimentul se adresează în principal tinerilor (de orice vârstă J ) şi are rolul de a prezenta mediul online ca pe o sursă alternativă de a obţine informaţii. Totodată blogul şi blogging-ul pot fi şi hobby, pasiune şi chiar business – reprezentând, pentru cei mai implicaţi în acest domeniu, un job şi o sursă de venit.
Toate aceste variante vă vor fi prezentate în cadrul Craiova2Online – te conecteaza lablogosfera”, de către diferiţi bloggeri, care îşi vor dezvălui secretele şi ceea ce îi determină să practice această activitate.
Între invitaţi se vor regăsii şi unii dintre cei mai renumiţi şi mai influenţi actori din această castă a societăţii J - dintre care îi amintim pe Chinezu, Cristian Florea şi nu în ultimul rând pe Daniel Botea – care este iniţiatorul acestei acţiuni la  nivel local şi cel care a reuşit să ne adune,  pe bloggerii din Craiova, lunar, în cadrul BloggMeet-urilor – unde socializăm în offline, ne cunoaştem şi iniţiem proiecte comune. Trebuie să reamintesc şi faptul că în cadrul evenimentului ce urmează a se desfăşura marţi 7 aprilie, începând cu orele 10:00 (deci intrarea în sală se va face începând cu ora 09:30), va avea şi un invitat surpriză – UnExpected Blogger – destul de cunoscut în afara mediului internaut.
Intrarea va fi liberă, adică = moca, free; însă rugămintea organizatorilor este să confirmaţi perticiparea la adresa de  e-mail cu subiectul "inscriere craiova2online" la danielbotea2008@gmail.com precizand:
·         Numele: 
·         Ocupatia: (elev, student, absolvent, blogger, angajat etc.)
·         E-mail: (adresa voastra de e-mail, pentru confirmarea inscrierii).

Organizatorii eveimentului sunt: Asociaţia Evolve, Asociaţia Bloggerilor Olteni (ASBO.ro) şi David Mitran (prezentatorul evenimentului)