luni, 20 aprilie 2015

GROW UP

Luna trecută vă vorbeam despre lansare proiectul Grow Up finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, destinat integrării sociale a populaţiei de etnie romă, proiect ce urmează a se derula în cinci comunităţi interetnice din judeţul Dolj – Cerăt, Sadova, Lipovu, Bîrca, Malu Mare. Iniţiatorii acestei acţiuni sunt Asociaţia Allons-y şi Asociaţia Evolve – în calitate de partener.
Prin acest demers se urmăresc două aspecte – ameliorarea problemelor legate de existenţa în aceste comunităţi a unui număr însemnat de cetăţeni cu oportunităţi reduse şi construirea unui plan multi-anual de acţiuni de diminuare şi corectare a acestor carenţe.
Într-o primă etapă se vor desfăşura activităţi de informare, conştientizare şi sensibilizare a cetăţenilor cu privire la pericolele reale ale lipsei unui proiect sustenabil menit să repare anumite nedreptăţi sociale. S-a mers pe principiul: orice problemă pentru a putea fi rezolvată, trebuie în primul rând conştientizată.
Tot în această fază a dezvoltării proiectului se vor culege informaţii de pe teren, pentru a afla cu exactitate care este specificul zonei şi care sunt elementele ce stau la baza apariţiei şi perpetuării acestor probleme.
Pe baza acestor informaţii se vor căuta şi soluţiile necesare pentru a diminua efectele acestor probleme şi chiar eradicarea lor. Soluţiile găsite vor sta la baza unui proiect pe termen lung ce va trebui implementat de către fiecare dintre cele cinci comunităţi vizate. Acest plan pe termen lung, va fi pus la dispoziţia autorităţilor locale, cele care au – cum se spune în popor – cuţitul şi furculiţa; cu alte cuvinte, ele sunt actorii principali de acţiune la nivelul fiecărei localităţi în parte.
Nu a fost neglijată nici implicarea cetăţenilor în rezolvarea propriilor dificultăţi. Se va avea  în vedere crearea unor grupuri de acţiune locală sau chiar constituirea acestora într-o formă juridică, pentru a putea acţiona alături de autorităţi mult mai eficient şi pentru a putea atrage posibile finanţări pentru implementarea anumitor proiecte menite să susţină comunitatea.
În următoarele zece zile se vor face o serie de vizite în cele cinci comunităţi pentru întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor şi pentru a le prezenta acestora în detaliu etapele proiectului şi pentru a stabili de comun acord un plan de bătaie pentru perioada imediat următoare, în funcţie de disponibilitatea acestora.

Voi reveni cu detalii în legătură cu vizitele în comunităţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu