marți, 20 decembrie 2022

I.R.A.D “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

 


 

I.R.A.D

Implică-te responsabil, acționează şi decide!”


Tinerii simulează o campanie electorală pentru alegerea primarului

Simularea de campanie electorală reprezintăo modalitate excelentă pentru tineri de a învăța despre procesul electoral, de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și de a-și îmbunătăți abilitățile de lucru în echipă. De asemenea, aceasta este o modalitate de a-i motiva pe tineri să se implice în viața politică și să își facă vocea auzită.

In lunile noiembrie și decembrie, în cadrul Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, Liceului Teoretic „Ștefan Anghel” Băilești și Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” Băilești a fost organizată simularea unei campanii electorale pentru alegerea primarului și a Consiliului Local

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

        Fiecare grup a avut propriul program electoral, propriile sloganuri și propriile afișe. Elevii au participat la dezbateri electorale, au distribuit fluturași și au făcut campanie. La finalul campaniei, a fost declarat câștigător candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

Campania a avut un impact pozitiv asupra tinerilor care au participat la ea. Ei au învățat multe lucruri despre procesul electoral și au devenit mai conștienți de importanța implicării civice. Ei au învățat cum să-și dezvolte un discurs politic, cum să-și gestioneze timpul și cum să lucreze în echipă. De asemenea, ei au dezvoltat abilități de comunicare, de negociere de lucru în echipă și de rezolvare a problemelor.
Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesațiwww.eeagrants.org.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Proiect derulat de:
luni, 12 decembrie 2022

G.A.I.A. – Green Action Initiative Awareness


mindchangers


 

Comunicat de presă
Conferință de lansare a proiectului
15 decembrie 2022

Asociația Active Yourope vă invită joi, 15 decembrie 2022, începând cu ora 15:00, în locația din str. Împăratul Traian, nr. 29, Craiova la conferința de lansare a proiectului G.A.I.A. – Green Action Initiative Awareness.

Proiectul G.A.I.A.

Green Action Initiative Awareness se derulează în perioada 01.11.2022-31.12.2023 și este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Consorțiul de ONG-uri din Piedmonte, în cadrul proiectului cadru “Mindchangers - Regions and youth for Planet and People” (CSO-LA/2020/415-010).
Schimbările climatice și impactul acestora asupra mediului înconjurător sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel regional, național și internațional, iar acestea vor marca generațiile viitoare.
Proiectul își propune: să contribuie la diminuarea impactului schimbărilor climatice; să crească implicarea și conștientizarea tinerilor în domeniul protecției mediului prin ateliere de lucru; învățarea de la egal la egal; o campanie de plantare; vizite de studiu; o campanie de conștientizare mass-media în vederea dezvoltării unei societăți informate și conștiente de riscul reprezentat de schimbările climatice, contribuind în felul acesta la procesul de integrare și dezvoltarea economică și socială prin creșterea înțelegerii impactului schimbărilor climatice.
Obiective specifice:
- instruirea a 20 de tineri pentru a fi lideri ecologici pentru a promova acțiuni de conștientizare si combatere a schimbărilor climatice.
- dezvoltarea unei atitudini ecologice în rândul a 100 de tineri folosind metoda de învățare de la egal la egal.
- Creșterea gradului de conștientizare a 2000 de persoane cu privire la societatea durabilă prin implementarea unei campanii de conștientizare media.
Proiectul se adresează în primul rând tinerilor din județul Dolj prin implicarea lor activă în lupta pentru protecția mediului, dar și tuturor cetățenilor care doresc să se alăture efortului nostru.
La acest eveniment sunt invitați să participe, alături de reprezentanții promotorului, reprezentanții diferitelor organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai partenerilor locali implicați în proiect, ai instituțiilor publice implicate în lucrul cu tinerii, voluntari locali precum și tineri din comunitate, reprezentanți ai mass media.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul Asociației Active Yourope.   vineri, 2 decembrie 2022

I.R.A.D “Implică-te responsabil, acționează şi decide!” - Tinerii din Băilești

 
I.R.A.D

Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

Tinerii din Băilești și Segarcea prezenți la o ședință a consiliului local


Participarea civică a tinerilor este vitală pentru o societate vibrantă și pentru dezvoltarea comunităților locale. O modalitate importantă prin care tinerii își pot exprima opiniile și pot contribui la deciziile care îi afectează direct este prin participarea în ședințele consiliului local.

La începutul acestui an școlar am demarat activitățile de educare a tinerilor din localitățile Băilești și Segarcea privind implicarea cetățenească și democrația participativă. Astfel, tinerii sunt învățați ce înseamnă drepturile și obligațiile unui cetățean despre funcționarea guvernului local, importanța votului și modul în care pot influența deciziile prin participarea activă. Partea teoretică a fost urmată de una practică, în luna noiembrie am realizat o vizită de studiu prin participarea tinerilor la ședințele consiliului local din localitățile Segarcea, respectiv Băilești. Scopul acestei experiențe este de a-i învață pe tineri despre procesul decizional, politica locală și impactul acțiunilor guvernamentale asupra comunității. Prin observarea directă a modului în care se iau deciziile la nivel local, tinerii învață despre guvernare, procesul legislativ și interacțiunea dintre autorități și cetățeni.

Participarea la ședințele consiliului local le-a oferit celor 30 de tineri o oportunitate unică de a înțelege procesul decizional din interior. Aceștia au observat cum sunt dezbătute problemele locale, cum se formulează propunerile și cum sunt luate deciziile. Acest lucru nu numai că îi educă asupra modului în care funcționează administrația locală, dar îi ajută și să își dezvolte abilități critice de gândire, înțelegere a argumentelor și capacitatea de a analiza consecințele diferitelor decizii.

Vizita de studiu a oferit tinerilor care vor simula alegerilor primarilor si vor implementa propriile inițiative civice la nivel local o modalitate excelentă de a afla mai multe despre guvernul local, de a-și face auzită vocea și de a se implica în comunitatea lor. Implicarea tinerilor în ședințele consiliului local este un pas important spre crearea unei societăți mai incluzive, informate și responsabile.

Această experiență îi poate motiva să devină mai implicați în problemele sociale și politice, contribuind la o dezvoltare armonioasă a comunității.

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Proiect derulat de: