vineri, 10 aprilie 2015

For a world without barriers


Asociația Allons-y impreuna cu parteneri din 10 țări: AYAT BOYU OGRENIMI DESTEKLEME DERNEGI - Turkey, PENTHESILEIA - Greece, Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego - Poland, JAUNIMO ASOCIACIJA "COFA" - Lithuania, Motus Vita - Latvia, NGO Mladezhki glas - Plovdiv - Bulgaria, TDM 2000 - MALTA, Tmelník o.s. - Czech Republic, PRISM Promozione Internazionale Sicilia-Mondo - Italy, ONESTLA - France, a desfășurat in perioada 15 decembrie 2014 – 20 aprilie 2015 proiectul „For a world without barriers”, nr. 2014-1-RO01-KA105-001212.
Acest proiect a fost finanțat din fonduri acordate de către Comisia Europeana prin programul „Erasmus +”, Acțiunea Cheie 1: Proiect de mobilitate pentru tineri.
Obiectivul principal: integrarea tinerilor cu dizabilităţi în societate, prin schimbul de experienţe şi munca in reţea.
Obiective specifice:
– Schimbul de experiență și bune practici legate de tineret favorizând includerea si integrarea tinerilor cu dizabilități din Europa
– Familiarizarea participanţilor cu diferite instrumente şi metode de educaţie non-formală în lucrul cu tineri cu dizabilități
– Crearea şi dezvoltarea de noi proiecte si parteneriate de calitate ce promovează incluziunea şi integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi în Romania şi în Europa
– Familiarizarea participanţilor cu programul Erasmus+
– Eradicarea stereotipurilor, prejudecăţilor, comportamentelor dăunătoare pentru combaterea practicilor discriminatorii bazate pe sexe şi vârste, în toate domeniile vieţii
– promovarea respectului şi toleranţei pentru culturi diferite
Proiectul „For a world without barriers” s-a desfășurat pe o perioada de 4 luni si a cuprins mai multe etape care au culminat cu mobilitatea de la Craiova si etapa de diseminare a rezultatelor proiectului si raportare in perioada imediat următoare.
Astfel, În perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2015, la Craiova, 31 de tineri şi lideri au participat la activităţile proiectului timp de 7 zile. Activităţile s-au bazat pe educaţie non-formală şi metode de învăţare interculturală. În acest context, activităţile ce s-au desfășurat au fost următoarele jocuri non-formale, de cunoaştere, de team-building, energizere, treasure hunt, seri interculturale, seminarii, dezbateri, ateliere, grupuri de lucru, prezentarea programului Erasmus+, vizita la Școala Speciala Sfântul Mina la care se adăuga activitățile de evaluare, scrierea si managementul unui proiect Erasmus+ pentru tineri.
Participanții, lideri şi lucrători de tineret au identificat cauzele alarmante ale acestei situaţii de excludere şi marginalizare a tinerilor cu handicap. Pentru a contribui la reabilitarea şi incluziunea tinerilor cu handicap, proiectele viitoare şi noile parteneriate vor promova conştientizarea comună a efectelor negative ale marginalizării tinerilor cu dizabilităţi, precum şi dificultăţile întâmpinate zilnic de familiile lor.
Rezultatele  proiectului sunt după cum urmează: încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială şi realizarea de noi proiecte cu instituţii din domeniul tineretului prin parteneriate solide si sigure cu grupuri de tineri din Europa, diseminarea bunelor practici şi experienţe prin intermediul mass-mediei, albume foto, crearea de noi parteneriate şi proiecte având ca temă includerea persoanelor cu dizabilităţi
Proiectul a oferit instrumente suficiente participanţilor pentru a-şi dezvolta propriile proiecte şi iniţiative şi a consolidat cooperarea între parteneri, astfel încât, prin programul Erasmus+, să fie dezvoltate, în mod efectiv, noi şi variate activităţi viitoare. Participanții au primit certificatul Youthpass, certificatul european pentru tineri, care atestă competenţele dobândite în cadrul acestui proiect.

Conţinutul acestei comunicări nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate pentru această publicaţie aparţine autorului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu