vineri, 17 aprilie 2015

DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii


Asociaţia „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Coţofenii din Faţă
 un focus grup - în cadrul proiectului DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” - la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.
            Printre cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă locuitorii din zonă se remarcă nivelul scăzut de trai al populaţiei, în special al persoanelor de etnie romă, lipsa oportunităţilor de angajare, abandonul şcolar şi gradul de educaţie scăzut, toate acestea determinând ca o pondere ridicată a populaţiei să aibă ca principală sursă de trai venitul minim garantat.
            Printre oportunităţile de dezvoltare identificate se află exploatarea apropierii de Craiova, dar şi străzile asfaltate, existând proiecte pentru asfaltarea altor trei drumuri comunale. Coţofenii din Faţă mai are câteva atuuri, care o recomandă ca viitoare destinaţie turistică: pensiunile cu mâncare tradiţională, o zonă de agrement pe malul Jiului, conacele Coţofeanu şi Teişanu, precum şi alte clădiri vechi şi de patrimoniu care ar putea fi restaurate spre a aminti de măreţia de altădată a vechilor boieri. În plus, în zonă există câteva legende locale (din nefericire sunt incomplete!) care ar putea face obiectul unei poveşti care să promoveze comunitatea. Alte oportunităţi identificate de participanţii la focus grup au fost reprezentate de finanţările europene, ţinând cont că unitatea de învăţământ din localitate este deja angrenată în proiectul „A doua şansă", pentru adulţii care nu au terminat învăţământul obligatoriu.
            Un accent deosebit a fost pus pe tradiţiile şi obiceiurile locale, ţinând cont că romii din această comunitate interetnică se ocupă cu confecţionarea fierului şi cuprului (construiesc cazane, oale, diverse obiecte de artizanat) şi în curând, în localitate, urmează să se desfăşoare şi un proiect al Zonei Metropolitane de reintegrare socială a romilor.
            Participanţii la Focus Grup au subliniat că îşi doresc continuarea proiectelor de prevenire şi corectare a abandonului şcolar, crearea de centre de zi pentru copii şi/sau bătrâni, crearea de spaţii de agrement, renovarea fântânilor, creare de asociaţii locale profesionale (ale fierarilor, agricultorilor, crescătorilor de ovine/bovine), proiecte de advocasy pentru monumentele de patrimoniu nereabilitate şi proiecte culturale (monografia localităţii, crearea unui festival local legat de tradiţiile şi obiceiurile din zonă).

            Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor acestei comunităţi interetnice în rezolvarea problemelor comune şi realizarea strategiei de dezvoltare locală.

            Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” este implementat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociaţia “CREDIS – Centrul de resurse pentru educaţie, dezvoltare şi incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.
Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu