luni, 16 martie 2015

DELICOM - Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii

Aşa cum vă informam printr-un articol precedent, în perioada mai 2014-octombrie 2015 se desfăşoară proiectul DELICOM, ce se adresează dezvoltării a trei comunităţi din Dolj, în special prin crearea unor premise favorabile integrării grupurilor vulnerabile, cu un puternic carater etnic. De curând acest proiect, derulat în trei localităţi doljene – Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, a intrat în a doua etapă a implemetării sale – culegerea ultimelor date de pe teren, din care să  rezulte care sunt problemele concrete, punctuale cu care se confruntă membrii acestor comunităţi, dar şi care ar putea fi soluţiile prin care aceste carenţe să fie diminuate sau chiar eliminate; construirea unor strategii de dezvoltare locală care să includă şi specificul grupurilor vulnerabile – în mod deosebit cel al grupurilor etnice; şi crearea unor ONG-uri interetnice locale, care să monitorizeze de la nivel local modul în care autorităţile implementează măsurile prevăzute în cadrul strategiilor nou-create.
De asemenea, cele trei ONG-uri vor fi susţinute să întocmească şi să implementeze proiecte cu finanţare europeană care să aducă investiţii la nivel local, care să se muleze pe profilul fiecărei localităţi, astfel încât să ducă spre diminuarea problemelor comunităţilor şi implicit la creşterea gradului nivelului de trai al cetăţenilor din comunităţile vizate.
Poate suna pompos ceea ce s-a propus, dar trebuie precizat că, până în prezent, lucrurile au decurs conform planului, iar asta nu este doar părerea mea şi a echipei de proiect, ci şi a finanţatorului, cel care a făcut posibilă derularea unei astfel de iniţiative. Vineri, 13 martie, reprezentanţii Fondului ONG, au făcut o vizită la sediul proiectului prin care au urmărit să cunoască, mai în detaliu, cum stau lucruile şi cum decurg activităţile. Evident, au fost impresionaţi de modul de lucru al echipei şi de rezultatele obţinute până în prezent. Acest lucru acordă premisele favorabile, dacă mai era cazul, atingerii scopului final al întregului proiect – crearea unui plan de dezvoltare locală funcţionabil.
Trebuie precizat şi faptul că membrii comunităţilor vizate au început să aibă încredere în rezultatele acestui demers, al Asociaţiei Mereu pentru Europa (MPE)– cea care coordonează acest proiect. Încrederea acestor cetăţeni în întreaga echipă de proiect şi în asociaţia care derulează acest proiect a reieşit şi din faptul că simpli cetăţeni au apelat la MPE, pentru a-i ajuta şi în alte iniţiative locale – neapelând la instituţiile statului, care erau obligate să ofere sprijin în acest sens.

Pentru cei care doresc să obţină mai multe informaţii despre proiect pot contacta echipa de proiect prin intermediul adresei de e-mail: mpe@mpe.ro  sau la  telefon: 0351176824, 0730 250 630. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu