miercuri, 25 martie 2015

GROW UP - incluziune socială şi dezvoltare locală

În perioada 01.03.2015 - 01.05.2016 se va derula proiectul Grow Up, care are ca scop - crearea premiselor de dezvoltare locală pentru 5 comune din judeţul Dolj. Acţiunile principale se axează pe grupurile de romi şi pe  integrarea socială a acestora, dar şi pe crearea unor strategii de dezvoltare locală care să prevadă acţiuni complexe şi de durată, cum ar fi: integrarea socală a comunităţilor de romi, atragerea de investiţii în aceste zone şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor din satele vizate.
Lansarea proiectului se va face în mod oficial 30 martie 2015, la ora 10.30  la sediul Casei de Cultura Traian Demetrescu. Anunţul a fost făcut public de către asociaţia care se ocupă de implementarea activităţilor - Asociaţia Allons-y, prin intermediul unui comunicat de presă.
La conferinţă vor fi invitaţi reprezentanţi ai presei, ai ONG-urilor şi bloggeri.

  

Fondul ONG în România
Componenta 2 - Justitie socială
Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunitătilor rurale interetnice
Titlul proiectului: „Grow Up”
Contract de finanţare: RO2014_C2.1_39
Promotor: Asociatia Allons- y

COMUNICAT DE PRESĂ
CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI „GROW UP”

          Asociatia Allons-y, beneficiar al  contractului de finanţare RO2014_C2.1_39 pentru implementarea proiectului „Grow Up”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, anunţă începerea proiectului prin organizarea unei conferinte de deschidere.
         Aceasta va avea loc luni in data de 30 martie 2015, la ora 10.30  la sediul Casei de Cultura Traian Demetrescu.
         Proiectul „Grow Up” se derulează în parteneriat cu Asociatia Evolve si vizeaza informarea, conştientizarea, sensibilizarea cetăţenească cu privire la problemele integrării romilor, precum şi asupra rolului ONG-urilor în dezvoltarea comunităţii şi cetăţenia activă. Astfel proiectul isi propune sa găsească şi să propună soluţii viabile pentru a creşte gradul de implicare al locuitorilor şi diminuarea problemelor cu care se confruntă cele 5 comunităţi  vizate: Barca, Cerat, Sadova, Lipov, Malu Mare.
Obiectivele proiectului sunt:
1.      Creşterea gradului de participare activă a cetăţenilor, pentru dezvoltarea comunităţilor.
2.      Conştientizarea şi implicarea membrilor comunităţilor interetnice cu privire la responsabilităţile lor în dezvoltarea locală.     
3.      Crearea şi dezvoltarea de strategii locale care să vizeze integrara socio-culturală a romilor.
Durata de implementare a proiectului este de 14 luni, începând cu luna martie 2015, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 50.059,72 euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 45.022,30 euro.

Persoană de contact: Camelia Dumitrache – Responsabil informare în cadrul proiectului Grow Up – implementat de Asociatia Allons-y,  e-mail:dumitrachecamelia@ymail.com, telefon: 0766424968.           
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu