marți, 28 iulie 2015

DELICOM - povestea continuă


Fondul ONG în România
Componenta 2 - Justiție socială
Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Titlul proiectului: DELICOM - Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității
Contract de finanţare: RO2013_C2.1_10
Promotor: Asociația Mereu pentru  Europa

16.07.2015
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PROMOVARE A REGULILOR DE IGIENĂ PERSONALĂ ŞI COLECTIVĂ


            Activităţile de informare şi promovare a regulilor de igienă personală şi colectivă
din comunităţile rurale interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane pot prinde contur real, deoarece locuitorii din zonă şi-au exprimat această dorinţă în cadrul întâlnirilor ocazionate de realizarea Strategiilor de dezvoltare locală 2020, derulate în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.
Scopul activităţilor de informare şi promovare a regulilor de igienă personală şi colectivă este creşterea gradului de informare şi conştientizare a copiilor şi adulţilor cu privire la importanţa igienei şi a sănătăţii, precum şi la formarea abilităţilor de menţinere a igienei proprii şi a celorlalţi. Aceste activităţi vor fi dedicate preşcolarilor şi şcolarilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani, precum şi părinţilor acestora, activităţile putând fi finanţate prin accesarea banilor europeni. Pentru fiecare categorie şcolară, proiectul va conţine acţiuni dedicate nivelului de înţelegere şi de informare specific vârstei. Pentru că realitatea cotidiană arată că trăim într-o perioadă provocatoare din perspectiva menţinerii sănătăţii, din cauza fluxului abundent de informaţii şi de mituri referitoare la procesul de îmbolnăvire, un astfel de obiectiv cuprins în Strategia de dezvoltare locală 2020 urmăreşte să îi înveţe pe copiii romi şi români din comunităţile interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane  că o viaţă sănătoasă începe cu un mediu curat şi igienizat, mai ales că educaţia reprezintă un instrument eficient pentru formarea abilităţilor de viaţă. Localnicii prezenţi la întrunirile publice şi-au exprimat dorinţa de a-i educa pe copii într-un mod vesel, distractiv prin care să le atragă atenţia şi să-i implice în activităţi diverse, care să le stârnească creativitatea, dorinţa de lucru în echipă, rolul de promotor al mesajelor de igienă pe care îl pot avea şi ei la rândul lor în grupul de prieteni sau acasă. Reacţiile participanţilor la dezbateri, în special ale cadrelor didactice, ne încurajează să sperăm că aceste demersuri vor fi puse în practică.

            Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” îşi propune, printre obiective, acordarea de suport pentru realizarea unor strategii de dezvoltare locale viabile în comunităţile interetnice doljene Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane. Proiectul este implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.


Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu