joi, 14 aprilie 2022

I.R.A.D - “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

  
Conferința de lansare a proiectului


Joi, 31 martie 2022, a avut loc  conferința de lansare a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!” proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a creștere gradul de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a 30 de persoane, reprezentanți ai promotorului, directorii celor 3 unități de învățământ implicate în proiect, actori locali, cadre didactice interesate, reprezentanți ai autorităților publice locale din Băilești și Segarcea, ai ONG-urilor și societății civile.

În cadrul conferinței, au fost oferite informații cu privire la inițiativa proiectului, premisele de la care s-a pornit în acest demers, obiectivele propuse în proiect. Au fost purtate discuții asupra lipsei implicării civice a tinerilor in viața comunității și în acțiuni cu  caracter civic. Prezentarea proiectului IRAD a fost realizată de către managerul de proiect, fiind evidențiate scopul, obiectivele, activitățile, rezultatele propuse, sustenabilitatea acestora. De asemenea, au fost prezentate cele două asociații partenere iar președintele Asociației Bloggerilor Olteni a vorbit despre importanța derulării de campanii privind combaterea știrilor false. 

Principalele rezultate propuse în acest proiect au în vedere crearea unui grup de tineri lideri civici, vectori ai dezvoltării și schimbării comunității, ameliorarea cunoștințelor cadrelor didactice prin multiplicarea informației de către participanții la curs, dezvoltarea gândirii critice a tinerilor în a fi consumatori/ producători responsabili de conținut media, precum și realizarea unei strategii de dezvoltare organizațională.

Proiectul IRAD a demarat la 1 martie 2022 și beneficiază de un grant în valoare de 74.975,00 euro și se derulează pe parcursul a 12 de luni.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Mai multe informații despre acest proiect găsiți pe  www.activeyourope.ro/irad sau pe pagina de Facebook.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Pentru informații suplimentare: irad@activeyourope.ro 

Proiect derulat de:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu