miercuri, 28 februarie 2024

FAST - Formarea Adulților prin Specializarea Trainerilor

 


Comunicat de încheiere proiect Erasmus +

Celebrăm Succesul și Încheierea Proiectului Nostru Erasmus de Mobilități în Educația Adulților


Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale anunță finalizarea la 28 februarie 2024 a proiectului “FAST - Formarea Adulților prin Specializarea Trainerilor, 2022-2-RO01-KA122-ADU-00099155”, derulat în perioada 01 martie 2023 – 28 februarie 2024. Proiectul a fost finanțat prin programul cu finanțare de la Uniunea Europeană, prin programul Erasmus +.

În ultimele 12 luni, proiectul și-a atins obiectivele ambițioase, oferind oportunități valoroase pentru îmbunătățirea competențelor membrilor fundației. Patru formatori au beneficiat de cursuri de formare internaționale, contribuind la diversificarea curriculei și a strategiilor de învățare. Prin această inițiativă, FDES și-a reafirmat angajamentul față de inovație și excelență în educație.

În plus, doi formatori au aprofundat competențe digitale și metode de lucru cu adulții, prin participarea la cursuri de formare europeană în domeniul educației adulților. Această experiență a permis o integrare efectivă a tehnologiei în metodele de predare și mentorat, consolidând rolul FDES ca lider în educație la nivel național și european.

Dezvoltarea cooperării europene a fost un alt pilon al proiectului, cu doi membri ai fundației participând la activități de job shadowing în instituții de educație pentru adulți. Aceste interacțiuni au sporit competențele manageriale și au facilitat schimbul de bune practici.

In cadrul proiectului au avut loc 3 fluxuri:

- cursul „Facing diversity: inclusive education strategies for learners with fewer opportunities” organizat de New Horizons Malta, la care au participa 3 formatori ai fundației în perioada 10-16 august 2023, în Lisabona, Portugalia

- cursul de formare “Entrepreneurship education at school: creative and effective methods and tools”- 1-6 august 2023, în Valetta, Malta, la care a particpat 1 formator, organizat de Enjoy Italy

  • "LearnDo: Distance Learning Advisor for Teachers", în Stockholm, Suedia în perioada 24.08.2023 – 30.08.2023 organizat de organizația Motivated Learning for Everyone

  • Job Shadowing la FURIM Institut in aprilie 2023 in Oslo, Norvegia

Rezultatele proiectului reflectă angajamentul FDES pentru inovație și impact social:

  • Actualizarea cursurilor de Antreprenoriat Social, dezvoltând abilități antreprenoriale esențiale.

  • Diversificarea ofertei de formare, prin introducerea mentoratului pentru orientarea în carieră a adulților.

  • Crearea lecțiilor mixte, combinând educația față în față cu cea virtuală, un pas important pentru accesibilitate și flexibilitate.

  • Construirea unei rețele europene de organizații, extinzând influența FDES și promovând colaborarea transfrontalieră.

  • Revizuirea planului strategic FDES, subliniind importanța internaționalizării și a cooperării europene.

Proiectul a pus bazele unor noi metode educaționale și a stimulat creșterea calitativă a serviciilor FDES. Tehnicile incluzive sunt acum promovate în cadrul atelierelor și cursurilor de antreprenoriat, iar aplicabilitatea lor practică este demonstrată în incubatorul de întreprinderi sociale al fundației. Astfel, FDES își consolidează reputația ca forță motrice în educația și antreprenoriatul social la nivel european.

Suntem recunoscători pentru sprijinul partenerilor noștri europeni și dedicația echipei care au făcut posibile aceste realizări. Vizionarea împărtășită a dus la un impact semnificativ și la îmbunătățiri tangibile în domeniul educației adulților și al antreprenoriatului social.

FDES își reînnoiește angajamentul de a lucra pentru o societate mai educată și mai inovatoare, anticipând noi proiecte și colaborări care să amplifice impactul nostru în comunitate și în întreaga Europă.

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu