joi, 8 octombrie 2015

DORINŢA DE IMPLICARE „DELICOM - Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”

  
            Trei Strategii de dezvoltare locală realizate şi  trei Asociaţii interetnice înfiinţate în comunităţile doljene Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă sunt doar câteva din rezultatele proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”. Seriozitatea şi experienţa tuturor celor care şi-au dat concursul la creşterea gradului de implicare al locuitorilor din aceste zone prin implementarea proiectului DELICOM au captat atenţia auditoriului prezent la Conferinţa Finală, ce a avut loc în data de 8 octombrie 2015.
            Profesori, reprezentanţi mass-media şi ai societăţii civile, cunoscători, sau nu, ai finanţărilor europene au aflat că toate acţiunile derulate în cadrul proiectului DELICOM au fost menite să amelioreze pe termen mediu şi lung nevoile şi problemele reale ale locuitorilor din aceste zone: sărăcia, lipsa oportunităţilor de muncă din zonă, lipsa resurselor materiale, rate ridicate ale abandonului şcolar, nivelul de educaţie scăzut, infrastructura slabă şi accesul scăzut la utilităţi.
            În această perioadă au fost realizate campanii de informare care să conducă la creşterea responsabilităţii comunităţii în vederea dezvoltării locale, campanii de instruire în vederea înfiinţării unui ONG, sprijin pentru înfiinţarea celor trei asociaţii interetnice, instruire privind planificarea strategică şi suport pentru realizarea unor strategii de dezvoltare viabilă.
            Toate activităţile proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” au fost menite să ducă la creşterea gradului de implicare pentru dezvoltarea celor trei comunităţi interetnice şi la integrarea socio-economica a persoanelor de etnie romă, la rezolvarea problemelor comune şi la dezvoltarea întregii comunităţi.
            Obiectivele proiectului:
1. Creşterea gradului de participare a membrilor comunităţilor rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă în ONG-uri cu scopul dezvoltării comunităţilor;
2. Conştientizarea membrilor celor 3 comunităţi interetnice vizate în ceea ce priveşte responsabilitatea comunităţii pentru dezvoltarea locală;
3. Creşterea gradului de implicare a membrilor celor 3 comunităţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
4. Sprijinirea celor 3 comunităţi rurale interetnice privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locală în perspectiva anului 2020 menite să conducă la integrarea socio-economică a persoanelor de etnie romă.
Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România şi implementat pe o perioadă de 17 luni, începând cu luna mai 2014, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată - 68098,12 euro.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu