joi, 5 noiembrie 2015

TRAVAIL - Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”

COMUNICAT DE PRESĂ


400 de elevi care au beneficiat în mod gratuit de consiliere în carieră şi activităţi suport pentru orientare în carieră, 100 de elevi care au câştigat noi deprinderi la stagiile de pregătire practică din România şi Portugalia, 40 de elevi care au beneficiat de două tabere de dezvoltare personală şi profesională – sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”.

Toate rezultatele proiectului „TRAVAIL Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj” au fost prezentate pe larg în cadrul Conferinţei Finale organizată astăzi, 4 noiembrie 2015, de către Asociația „Mereu pentru Europa”. Evenimentul a prilejuit dialogul dintre generaţii, fiind locul în care şi-au dat întâlnire specialiştii, liceenii şi studenţii, fiind  valorizate experienţa, entuziasmul, implicarea, responsabilitatea, încrederea şi comunicarea, la fel cum s-a întâmplat de-a lungul derulării acestei iniţiative dedicată unui număr 400 elevi din învățământul secundar, înmatriculați în zece licee craiovene.
Obiectivul general al proiectului TRAVAIL a constat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii. Grupul ţintă a beneficiat de consiliere în carieră și activități suport pentru facilitarea tranziției la viața activă. Dintre aceștia 40 au mers în tabere de dezvoltare personală și profesională, 70 au participat la stagii de practică la angajatori din țară și 30 la stagii de practică la angajatori din Portugalia.
Abordarea transnaționala a proiectului a adus grupul țintă în contact cu mentalitatea europeană în ceea ce privește piața muncii și a creat premisele pentru îmbunătățirea viziunii grupului țintă asupra participării pe o piață a muncii europeană. Pe termen mediu, proiectul facilitează inserţia pe piaţa muncii a elevilor beneficiari ai proiectului prin aplicarea cunoştinţelor teoretice, prin dezvoltarea de aptitudini şi deprinderi profesionale şi prin creşterea încrederii acestora în aptitudinile lor profesionale.
Durata de implementare a proiectului a fost de 18 luni, începând cu luna mai 2014, partenerii în cadrul acestuia fiind Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația EduFor Craiova și UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia. Proiectul a fost cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”.
Bugetul total eligibil aferent Asociației „Mereu pentru Europa” este de 2.170.560,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 2.127.148,80 lei.


Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil comunicare-informare în cadrul proiectului TRAVAIL – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu