marți, 26 aprilie 2016

GROW - UP - Comunicat de Presă


Fondul ONG în România
Componenta 2 - Justiție socială
Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Titlul proiectului: Grow Up
Contract de finanțare: RO2014_C2.1_39
Promotor: Asociația Allons- y

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎNCHIDEREA PROIECTULUI „GROW UP”, CONFERINTA DE  ÎNCHEIERE          Asociația Allons- y în parteneriat cu Asociaţia Evolve  vă invită sa participaţi la Conferinţa de încheiere a proiectului „Grow Up”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
         Evenimentul va avea loc in data de 27 aprilie 2016, începând cu ora  11:00  la sediul Casei de Cultura Traian Demetrescu.
         Proiectul Grow Up, Nr. RO2014_C2.1_39,  a reprezentat o inițiativă care a propus soluții adecvate pentru a creste gradul de implicare pentru dezvoltarea a 5 comunităţi  (Bîrca, Cerăt, Sadova, Lipovu, Malu Mare), toate acţiunile ducând la integrarea socio-economică a persoanelor de etnie romă şi la rezolvarea problemelor comunitare comune.
Durata de implementare a proiectului a fost de 14 luni, începând cu luna martie 2015, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 50.059,72 euro, din care asistență financiară nerambursabilă aprobată este de 45.022,30 euro.
Obiective
1. Creșterea gradului de participare activă a cetățenilor, pentru dezvoltarea comunităților
2. Conștientizarea şi implicarea membrilor comunităților interetnice cu privire la responsabilitățile lor în dezvoltarea locală.
3. Creșterea şi dezvoltarea de strategii locale care să vizeze integrară socio-culturală a romilor
4. Dezvoltarea capacității financiare şi organizaționale ale celor 2 asociații partenere.
           Beneficiarii proiectului au fost cetățenii localităților Malu Mare, Bîrca, Sadova, Cerăt, Lipovu ,  grupul țintă  fiind reprezentat de către cetățenii acestor localități care au vârsta de 18+.
            Pe parcursul celor 14 luni au fost organizate campanii de instruire privind importanţa și pașii înființării unui ONG, seminarii privind scrierea si implementarea unui proiect, seminar de instruire privind dezvoltarea comunitara.
15 persoane din localitățile vizate au fost sprijinite in realizarea demersurilor necesare înființării celor 5 ONG-uri ce  au avut ca scop primordial creșterea gradului de participare activa a membrilor comunității in cadrul localităților selectate dar si dezvoltarea comunitara.
S-a urmărit transformarea celor implicați in proiect in persoane pro active capabile a atrage fonduri si a înțelege principiile strategiilor de dezvoltare locala. Prin intermediul proiectului au fost create 5 planuri de actiune locala cu accent pe integrarea socio-culturala a populatie rome.

Persoană de contact:

Camelia Dumitrache – Responsabil informare în cadrul proiectului Grow Up – implementat de Asociația Allons-y, e-mail:dumitrachecamelia@ymail.com, telefon: 0766424968.  

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro.
                            
                                                              


                                        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu