miercuri, 17 august 2022

I.R.A.D curs - “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

 I.R.A.D
“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”
Curs “Drepturile omului şi participare civică în școli”


Cu toţii avem nevoie de mai multe cunoştinţe despre felul în care funcţionează societatea în care trăim şi rolul nostru ca cetăţeni ai unui stat democratic. Cu cât ne educăm civic mai devreme, cu atât ne va fi mai uşor să asimilăm noţiunile teoretice şi să ne dezvoltăm abilităţile şi atitudinile necesare unui cetăţean informat şi implicat.

13 Reprezentanți ai liceelor din gupul țintă: Liceul Tehnologic „Ștefan Anghel” Băilești, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băilești, respectiv Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea și 4 membri ai Asociației Active Yourope au participat la cursul de instruire “Drepturile omului şi participare civică în școli” derulat în perioada 2-5 iunie 2022 la Sinaia. 

Acest curs s-a desfășurat în cadrul proiectului IRAD -“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Cursul de instruire a urmărit să încurajeze gândirea critică și cetățenia activă în comunitățile locale prin susținerea profesorilor și membrilor societății civile în eforturile lor de a cunoaște și a înțelege cum să folosească instrumente non-formale de predare a unor noțiuni de cultură democratică și stat de drept și, în același timp, să lucreze cu autoritățile locale.

Cei doi formatori, român și islandez au abordat subiecte precum: principiile statului de drept, democrația participativă, participare publică și transparență decizională, cetățenia activă, leadership și dezvoltare comunitară, implicarea civică a tinerilor, metode de predare non-formală a competențelor civice, exemple de cetățenie activă din Islanda.

Au fost 3 zile pline de inspirație  în care am descoperit și experimentat metodele de învăţare specifice educaţiei non-formale, care folosește joaca şi diversitatea de stimuli pentru a crea cadrul propice învăţării prin experienţă. Participanții au învățat despre leadership, ce calități trebuie sa aibă un lider, care este rolul unui lider; au definit comunitatea, au experimentat votul in Parlament folosind metode precum learning by doing, thermometer line, teatru forum. 

De asemenea, experta noastră islandeze Íris Ósk Ingadóttir ne-a împărtășit bune practici care sunt gata de aplicat! Metodele și activitățile de educație pentru drepturile omului testate, au fost incluse într-un ghid de activități nonformale ce va putea fi folosit şi de alţi actori din domeniul educaţiei, acest lucru contribuind la dezvoltarea competențelor tinerilor de a deveni promotori ai drepturilor omului. 


Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați Active citizens fund. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene.”


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiect derulat de:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu