luni, 29 august 2016

ARTEC ȘI ERASMUS + - PROIECT MULTINAȚIONAL LA CRAIOVA

                                                                               

Asociația Culturală ARTEC din Craiova va invită marți 30.08.2016, orele 10, la conferința de deschidere a activităţilor proiectului „Ideas into action – entrepreneurship for youth workers!”, Nr. Contract : 2016-1-RO01-KA105-024323. Aceasta va avea loc la Pensiunea Luisa, str. Caracal, nr.12.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus Plus, Mobilități de lucrători de tineret, Acțiunea Cheie 1.
Proiectul se derulează în perioada 1 iulie 2016–31 decembrie 2017 in parteneriat cu organizații neguvernamentale din Uniunea Europeana, Support for Life Long Learning Organization Turcia, Proteo Firenze Italia, Bulgarian Youth Association Bulgaria , C24 Education and Development Centre Limited Anglia si imagINe Croația. In perioada 29.08.2016-03.09.2016 se derulează activitățile proiectului, locația activităţilor fiind Pensiunea Luisa, Craiova.
Proiectul are ca scop formarea unui grup de 31 de lucrători de tineret din Turcia, Bulgaria, Italia, Anglia, Croația și România, ce lucrează nemijlocit cu tinerii având oportunități reduse, folosind metode și tehnici de formare care au ca scop sporirea angajării tinerilor.
Metodele și tehnicile de formare utilizate în acest curs vor fi bazate integral pe metodologii de educație non formală. Realizarea unui astfel de proiect urmărește schimbul de experiențe, învățarea și concentrarea pe activităţi concrete pentru a promova antreprenorialul în rândul tinerilor și pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra necesitații dezvoltării spiritului antreprenorial și diminuarea stereotipurilor referitoare la angajarea tinerilor cu oportunități reduse.Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele:
_ Dezvoltarea personală și profesională a 31 de lucrători de tineret din 6 țări partenere pentru a facilita accesul la piața forței de muncă a tinerilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de competențe și aptitudini cheie si schimbul de bune practici în domeniu;
_ Explorarea relevanței și potențialului de empowerment în activitatea de tineret in vederea
creșterii capacității de inserție profesională și spiritului antreprenorial al tinerilor;
_ Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și a creativității celor 31 de lucrători de tineret, utilizând instrumente specifice educației antreprenoriale în timpul celor 7 zile ale mobilității de învățare;
_ Dezvoltarea si încurajarea solidarității si tolerantei intre tineri, in special pentru a consolida
coeziunea sociala in UE.
_ Prezentarea programului Erasmus + și posibilitățile pe care le oferă tinerilor din Europa ca un instrument pentru youth empowerment, inserție profesională și dezvoltarea spiritului antreprenorial.
Locul desfăşurării activității proiectului este municipiul Craiova, județul Dolj, unde participanții vor avea ocazia sa colaboreze si sa comunice într-o maniera activa si constructiva, sa descopere diversitatea culturala a fiecărei tari participante la proiect si sa dezvolte idei privind implementarea de activităţi în domeniul antreprenorialului.
Pentru atingerea obiectivelor, programul zilnic de activităţi va include aspecte precum: metode de educație non formală, lucru in echipa, brainstorming, jocuri de integrare, ateliere de lucru, prezentări teoretice, discuții, dezbateri, reflecție individuală și de grup, lucru in echipa, jocuri de team building, brainstorming, simulări.
Impactul asupra participanților
Prin acţiunile propuse, ateliere de lucru, reuniuni, realizarea unui plan de afaceri, participanților le va creste nivelul de respect de sine, auto-control si încredere in propria persoana si, nu in ultimul rând, vor fi ei înșiși multiplicatori informaționali transmițând informațiile colegilor, prietenilor, familiilor si altor membri ai comunităților din care fac parte.
De asemenea îşi vor dezvolta abilitățile creative, simțul promovării personale si spiritul antreprenorial simulând prin activitățile propuse, deschiderea si dezvoltarea unei firme. Serile interculturale, atelierele de lucru în grupuri mici vor fi favorabile inter-cunoașterii și dialogului intercultural. Mobilitatea contribuie la dezvoltare personala a participanților, aceștia îmbunătățind-și cunoștințele de limbă engleză, abilitățile de comunicare, de relaționare și socializare. Totodată aceștia își vor dezvolta noi abilități, spiritul creativ și vor dobândi motivația de a implementa noi proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții fiecăruia.
Pentru mai multe detalii si materiale, va rugam sa vizitați blogul oficial: ideasintoactionblog.wordpress.com
Pentru informații suplimentare despre proiect va rugăm sa ne contactați la următoarele date de contact:
E-mail: artec.educ@gmail.com
Website: www.artec-craiova.myartsonline
Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu