miercuri, 27 august 2014

DELICOM - Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii

Ieri, 26 august s-a lansat proiectul DELICOM  în cadrul unei conferinte de presă.
Proiectul este implememtat de către Asociaţia Mereu pentru Europa cu ajutorul graturilor FonduluiONG în România, componenta 2 – Justiţie socială, subcomponenta  2.1 Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice.
Deşi sună extrem de pompos, titlul acestei iniţiative DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii, ne sugerează exact care este ideea de bază a proiectului: dezvoltarea comunităţilor rurale prin implicarea activă a cetăţenilor acesteia.
Deşi în ultimii ani am fost învăţaţi că decizile vind de undeva de sus, de la un tătucă, care ne spune axact ceea ce  trebuie să facem şi ce nu, în realitate tipul de societate actuală are nevoie de o implicare activă a decidenţilor locali şi a cetăţenilor, care se pot coagula sub diverite forme de organizare socială, cu personalitate juridică sau nu – care să le apere interesele şi care să le arate celor care iau decizii, ce trebuie să facă pentru ai ajuta.
Cu alte cuvinte deciziile în ceea ce priveşete soluţionarea anumitor probleme locale sau regionale trebuie să vină de jos în sus şi nu invers, ca în vechiul regim de regretată amintire.
Deşi ne-am dorit o libertate mai mare în ceea ce priveşte luarea deciziilor, după 1989, atunci când am şi recăpătat acest lucru, nu prea am ştiut ce să facem cu această libertate, iar de diferitele forme de organizare socială, cetăţenească nici nu poate fi vorba, cel puţin nu la modul practic.
Cu toate că am avut posibilitatea de a construi şi de a ne coaliza în organizaţii care să lupte pentru interesele noastre, în realitate acest lucru nu s-a materializat. În ultimii 24 de ani au apărut foarte multe ONG-uri, aşa cum sunt ele cunoscute, dar care nu au fost suficiente nici ca număr, nici ca putere reală de decizie, ci mai degrabă ele au funcţionat ca să servească unor interese mărunte nu întregii societăţi sau unor grupuri mai numeroase. Acest lucru s-a datorat şi faptului că majoritatea cetăţenilor priveau cu scepticism această formă de organizare şi nu ştiau foarte multe lucruri despre cum le pot folosi în interesul propriu.
În orice societate modernă sănătoasă există o diversitate şi o multitudine de astfel de organizaţii. O astfel de societate nu poate fi concepută fără a exista astfel de organisme care nu fac altceva decât să protejeze şi să promoveze interesele cetăţenilor (rolul acestor ONG-uri este mult mai mare, dar m-am limitat la această definiţie).
Care este rolul acestui proiect, ce îşi propune el să facă? Este simplu. Să îi ajute pe cetăţenii din trei localităţi doljene: Catane, Coţofenii  din Faţă şi Calopăr, să se organizeze la nivel local în ONG-uri eterogene, benevole care să se implice activ în construirea unor planuri strategice de dezvoltare locală.
Poate părea complicat acest obiectiv, însă el este imperios necesar, având în vedere că periodic (odată la 7 ani cel puţin), se fac astfel de planuri de execuţie bugetară care să suţină anumite planuri de investiţii la nivel local, care să poată fi susţinute şi finanţate prin diferite programe, atât din fonduri guvernamentale, cât şi europene.
Spuneam mai sus că aceste organizaţii ce vor fi infiinţate în cadrul proiectului, vor fi eterogene. Toate cele trei comunităţi au în componenţa lor un număr important de etnici romi. Aceştia au fost de-a lungul timpului marginalizaţi şi da-ţi de o parte atunci când erau luate decizii, care de cele mai multe ori îî priveau direct. Prin astfel de demersuri se contribuie şi la promovarea valorilor europene ce stau la baza Uniunii, ce se îmbină ingenios şi în sloganul: uniti în diversitate.
Tocmai pentru a se evita perpetuarea unor astfel de practici care să ducă la marginalizarea unor categorii sociale, se vor forma astfel de ONG-uri, din care să facă parte şi membrii ai comunităţii roma.
Asociaţiile nou înfiinţate vor avea ca obiective, printre altele, creşterea investiţiilor locale care să contribuie la creşterea locurilor de muncă şi implicit a nivelului de trai de la nivelul comunităţilor.
Totodată aceste organizaţii vor primii asistenţă tehnică şi vor fi consiliate în ceea ce priveşte posibilitatea atragerii fondurilor  europene. Cu alte cuvinte, ele nu vor fi doar create, ci vor funcţiona în mod real fiind sprijinite în acest sens.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu