joi, 2 octombrie 2014

PROFEM – Promovarea femeilor pe piaţa muncii

Astăzi s-a lansat proiectul PROFEM – Promovarea femeilor pe piaţa muncii din  regiunea Sud-Vest Oltenia, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU; axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. Proiectul este implementat de către Asociaţia Mereu pentru Europa în parteneriat cu SC. ACZ. Consulting SRL şi va avea o durată de desfăşurare de 18 luni.
Scopul acestei iniţiative este de a facilita accesul la ocupare şi constituirea unei cariere profesionale de succes a femeilor. Prin derularea activităţilor prevăzute în cadrul acestui demers se doreşte stimularea antreprenoriatului şi conştientizarea actorilor cheie relevanţi care să ducă la creşterea incluziunii sociale şi egalitatea de şanse de gen.
Proiectul se adresează unui număr de 490 de femei, din care 440 vor dobândi abilităţi şi competenţe relevante pe piaţa muncii.
Se vor constitui 4 centre de formare profesională: 2 în Municipiul Craiova, 1 în Comuna Malu Mare şi un altul în Comuna Işalniţa. În aceste centre se vor desfăşura cursuri de formare profesională, nivel de calificare 1, în meserii ca: lucrător în comerţ, florar-decorator, manichiurist-pedichiurist, frizer. De aceste cursuri vor beneficia 300 de femei.
Pe langă cursurile amintite mai sus se vor susţine şi cursuri pentru alte 140 de femei, de perfecţionare în: competenţe informatice şi manager de proiect.
Pentru aceste ultime două cursuri este necesară cel puţin diploma de licenţă, iar pentru celelalte cursuri este necesar un nivel de şcolarizare de cel puţin 8 clase.
Costurile din partea participantelor la cursurile de calificare sunt zero, mai mult acestea vor beneficia si de o serie de facilităţi:
-          Vor primii subvenţii, pentru amortiza costurile cu deplasarea de la domiciliu către centru de cursare şi retur;
-          Iar cele care au copii, îi vor putea lăsa sub supravegherea unor persoane specializate, în mod gratuit.
Alte 50 de femei vor beneficia de consultanţă şi asistenţă în ceea ce priveşte iniţierea unei afaceri. Dintre acestea cel puţin 10 vor primii sprijin pentru a demara o afacere pe cont propriu.
În plus, 200 de femei din grupul ţintă vor participa la 14 workshop-uri pentru a putea dezvolta deprinderi pentru concilierea vieţii de familie cu cea profesională şi pentru dezvoltarea unei cariere.
Proiectul are ca obiectiv şi creşterea gradului de conştientizare asupra principiului agalităţii de şanse şi de gen atât la nivelul grupului ţintă, cât şi a societăţii civile şi autorităţilor publice.
Se va desfăşura şi o campanie de informare a publicului larg, la care vor participa 30 de persoane, membre ale societăţii civile şi alte 20 de persoane ca reprezentanţi ai autorităţilor publice din regiunea Sud -Vest Oltenia.
Trebuie să amintesc şi faptul că înscrierile la aceste cursuri nu s-au încheiat încă, iar cei interesaţi pot afla mai multe informaţii prin intermediul adresei de e-mail: profen@mpe.ro sau la numărul de telefon: 0351.176.824.
La aceste cursuri pot participa femei din întreaga regiune Sud-Vest Oltenia şi pot opta pentru unul dintre cele 4 patru centre de cursare, dacă unul dintre acestea se află în proximitatea domiciliului lor.
Celor interesaţi le urez baftă şi spor în activităţile pe care le vor întreprinde!

O zi faină tuturor!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu